İçeriğe geç

Kategori: Yazılar

Prof. Dr. Yavuz Köktaş’ın resmi internet adresine hoş geldiniz. Akademisyenin biyografisine ve kişisel yazılarına bu site üzerinden ulaşabilirsiniz.

KUR’AN’I ANLAMADA “UYGULAMA” VEYA “FİİLÎ TEVATÜR”ÜN ROLÜ VE ÖNEMİ

Sünnet elbette Kur’an’ın anlaşılması açısından vazgeçilmezdir. Burada özellikle hiç kimsenin itiraz edemeyeceği örnekler üzerinden sünnetin fonksiyonuna dikkat çekmek istiyorum. Sünnetin bir yönü haber-i vahid ise; diğer yönü de haber-i tevatürdür.…

“HADİSLERİN TESPİTİNDE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM”ADLI KİTAP ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR

Kitap, Mehmet Apaydın’a ait doktora tezidir. Kuramer yayınları tarafından basıldı. Son zamanlarda biraz popüler oldu, denilebilir. Kitap hakkındaki kanaatlerim şöyledir: 1. Kitap gerçekten kendisinden önce yapılan metodoloji çalışmalarından farklı. Metodoloji…

KUR’AN’DAKİ HÜKÜMLERİN EVRENSEL OLDUĞUNU NASIL TESPİT EDİYORUZ?

Genelde yaptığımız iş, tarihselciliğe karşıt olarak hükmün tarihsel olmadığına dair bir şeyler yazmaktır. Oysa hükmün evrensel olduğunu nasıl temellendirdiğimiz de ortaya konulmalıdır. Tabii burada evrensellik-tarihsellik ikiliğini Batıdan ödünç aldığımızı hatırlatmamız…