İçeriğe geç

Kategori: Yazılar

Prof. Dr. Yavuz Köktaş’ın resmi internet adresine hoş geldiniz. Akademisyenin biyografisine ve kişisel yazılarına bu site üzerinden ulaşabilirsiniz.

“HADİSLERİN TESPİTİNDE BÜTÜNSEL YAKLAŞIM”ADLI KİTAP ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR

Kitap, Mehmet Apaydın’a ait doktora tezidir. Kuramer yayınları tarafından basıldı. Son zamanlarda biraz popüler oldu, denilebilir. Kitap hakkındaki kanaatlerim şöyledir: 1. Kitap gerçekten kendisinden önce yapılan metodoloji çalışmalarından farklı. Metodoloji…

KUR’AN’DAKİ HÜKÜMLERİN EVRENSEL OLDUĞUNU NASIL TESPİT EDİYORUZ?

Genelde yaptığımız iş, tarihselciliğe karşıt olarak hükmün tarihsel olmadığına dair bir şeyler yazmaktır. Oysa hükmün evrensel olduğunu nasıl temellendirdiğimiz de ortaya konulmalıdır. Tabii burada evrensellik-tarihsellik ikiliğini Batıdan ödünç aldığımızı hatırlatmamız…

MUHADDİSLERİN SAHİH VEYA ZAYIF DEDİĞİ BİR HADİSLE FAKİHLERİN AMEL ETME ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Bu mesele, fakihlerle ehl-i hadis arasında gerilim noktalarından birini oluşturmaktadır. Hemen bir cevap vermek gerekirse böyle bir zorunluluğun olmadığını söyleyebiliriz. Hadisçilerin amacı bir haberin Hz. Peygamber’e aidiyetini tespit etmektir. Fukahanın…