İçeriğe geç

Hakkında

YAVUZ KÖKTAŞ: 1969 yılında Trabzon/Of’ta doğdu. İlk ve ortaokulu Of’ta okudu. Trabzon İmam-Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı (1993). Aynı fakültede Tefsir dalında yüksek lisansını yaptı (1996). 1995’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak girdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Hadîs dalında “Metin Tahlili Açısından Fethu’l-bârî ve Umdetu’l-kârî’nin Mukayesesi” adıyla doktorasını tamamladı (1999). 2000 yılında Rize İlahiyat Fakültesi’ne Yrd. Doç. olarak atandı. 2005 yılında Doçent; 2010 yılında Profesör oldu. Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde bu görevine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Eserleri

Modern Zamanlarda Hadisi Savunmak, Ensar Yay. İstanbul, 2017;

Hz. Muhammed, Hayatı ve Risaleti, İz Yayıncılık, İstanbul, 2016;

Kadınla İlgili Hadisler, İnsan Yayınları, İstanbul, 2016;

Hadis Tarihi ve Usulu, STS Yay. Ankara, 2015;

Tüm Yönleriyle Ahlak Hadisleri, STS Yay. Ankara, 2014;

Kur’an’a Aykırı Görülen Hadisler, İnsan Yay. İstanbul, 2014;

Günümüz Hadis Problemleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2013;

Hayata Dair 40 Hadis 40 Yorum, Rağbet yayınları, İstanbul, 2013;

Anahatlarıyla Ahkam Hadisleri, Ensar Yayınları. İstanbul, 2013;

Günümüz Hadis Tartışmaları, İFAV Yayınları, İstanbul, 2012;

100 Soruda Hadis Meseleleri, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011;

Hadis ve Sünnette Oryantalist Yaklaşımlar, İz Yayıncılık, İstanbul, 2011;

Hadis ve Yorum, İnsan Yayınları, İstanbul, 2011;

Hadislerin Anlaşılmasında Yöntem Tartışmaları, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2011;

Güncel Hadis Yorum ve Tartışmaları, Rağbet yayınları, 2010;

Hadîs Usûlü Yazıları, Ensar Neşriyat, 2010;

İlk Dönem Sûfîleri ve Hadîs, Gelenek Yayınları, İstanbul, 2010;

Fethu’l-bârî ve Umdetu’l-kārî’nin Metin Tahlili Açısından İncelenmesi,  İSAM Yayınları, İstanbul, 2009;

Hakîm et-Tirmizî, Kitabu’l-menhiyyat: Hadîslerdeki Yasakların Sebep ve Hikmetlerine Dair, (çev.) İnsan Yayınları, 2008.